Paulissen Bakkerijen BV


Quote Tom Paulissen: “In het gehele overnametraject heeft Ralph Meijs ons perfect geadviseerd en begeleid en was hij de regisseur. Ralph was de continue aanjager die op zeer deskundige wijze de verschillende partijen – verkoper, koper, bank, accountants, notaris, gemeente, makelaar/taxateur - bijelkaar bracht en ervoor heeft gezorgd dat de overname succesvol is afgerond”.

Paulissen Bakkerijen is in ruim 35 jaar uitgegroeid (1981) tot een middelgrote onderneming met een eigen broodbakkerij, banketbakkerij en tien verkoopwinkels. Inmiddels is ook de tweede generatie Paulissen – Tom en Luc Paulissen, de zoons van oprichters Fred en Marleen – werkzaam binnen het familiebedrijf. Er zijn momenteel circa 80 medewerkers werkzaam. Paulissen Bakkerijen levert en verkoopt hun producten voornamelijk aan de eindconsument (B2C).

Paulissen Bakkerijen

Opdracht Money for Value
Money for Value kreeg opdracht om een duidelijke herverdeling van taken en functies binnen het management team te realiseren. Een exercitie waarbij binnen het familiebedrijf rekening dient te worden gehouden met de verschillende rollen en belangen van de familieleden onderling en de overige managementleden (prive, eigendom, bedrijf). Door middel van coaching en begeleiding van het volledige managementteam is de meest optimale en gewenste invulling gerealiseerd. Vervolgtraject was het ontwikkelen van een nieuwe missie/visie en strategie die Paulissen Bakkerijen toekomstbestendig maakt.

In de nieuw gekozen strategie werd de levering/verkoop aan het derden kanaal (supermarkten, hotels, zorginstellingen) benoemd als één van de speerpunten voor de komende jaren (B2B). De kans deed zich voor om Boulangerie van Weert over te nemen. Eveneens een familiebedrijf dat voornamelijk hun producten levert en verkoopt aan het derden kanaal. Boulangerie van Weert BV was en is voor familie Paulissen de toegangspoort naar de B2B markt. Het volledige overnametraject van de aandelen van Boulangerie van Weert BV is door Money for Value geregisseerd, inclusief de waardebepaling van de over te nemen aandelen en de activa/passiva uit de diverse andere BV’s (pand, machines, inventaris, grond). Money for Value heeft tevens de advisering van de (her)financiering van deze overname en de herstructurering van de diverse rechts- en natuurlijke personen gedaan.