Business planning

“De vertaling van de visie van de ondernemer”
Business planning is de basis van goed ondernemerschap, het is de vertaling van de visie van de ondernemer naar een uitvoerbaar plan en een leidraad voor de bedrijfsvoering.

Omdat het business plan de vertaling is van de visie van de ondernemer(s) is het een must dat zij nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van het plan. De rol van Money for Value varieert met de rol die de ondernemer bij het maken van het business plan zelf wil of kan innemen. Het is mogelijk dat Money for Value op aangeven van en in overleg met de ondernemers het plan (volledig) schrijft.

Onder business planning verstaan wij naast het klassieke business plan dat opgesteld wordt bij het starten van een nieuwe activiteit ook adviezen op het gebied van bedrijfsoverdracht, vermogensstructurering en bedrijfsvoering.

Bedrijfsoverdracht / bedrijfswaardering

Money for Value begeleidt het gehele proces van bedrijfsoverdracht van A tot Z (spin in het web tussen ondernemer, financiers, notaris, accountant en juristen).

Vermogensstructurering

Door ruime ervaring is Money for Value de ideale gesprekspartner voor de optimale structurering van zowel uw bedrijfsbalans als ook uw persoonlijke financiële positie. Wij zoeken naar een optimaal evenwicht tussen uw debet- en creditkant van de balans inclusief de ondersteuning bij beleggingsvraagstukken.

Bedrijfsvoeringvraagstukken

Money for Value analyseert de efficiency van uw organisatie, helpt u bij het opstellen van prognoses en begeleidt u bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Vastgoed

Money for Value helpt u bij de analyse van investeringsvraagstukken op het gebied van vastgoed, maar ook de optimalisatie van de exploitatie en finaciering van de vastgoedcomponent zijn bij Money for Value in goede handen.

Belegggingen

Wij ondersteunen u met uw strategische en tactische keuzen in uw beleggingsportefeuille.