Nieuws


“Bij ons geen aktetas met standaardproducten”

Vraagbaak voor ondernemers


We gaan het anders doen dan anderen, besloot het Maastrichts consultancybedrijf Money for Value. De naam zorgt al meteen voor enige verwarring. Want het is toch ‘waar voor je geld’ en niet andersom?

Tekst: Thijs Lenssen
Foto: Anne Lefevre


Money for value verzorgt advies, coaching en interim-management voor het MKB en middelgrote (non-profit) instellingen. De naam is een bewuste omkering, vertellen Ralph Meijs en Maurice Vranken: “We willen ermee uitdrukken dat we andersom denken, de klant anders benaderen dan de meeste adviesbureaus.”
Om dat nader uit te leggen, gaat Vranken terug naar de tijd dat beiden in de banksector werkten. Daar beleefden ze de jaren dat de MKB-klant steeds meer op de achtergrond raakte. “Door schaalvergroting, complexe regelgeving en digitalisering kwam het persoonlijk contact onder druk te staan.” “Die terugtrekkende bewegingen zag je later ook bij andere financiële partijen”, vult Ralph Meijs aan. “Wij willen die afstand voor de klant juist overbruggen. Sommige adviesbureaus hebben een aktetas met allerlei standaardproducten die ze aan de MKB-klant proberen te verkopen. Zonder dat daar misschien behoefte aan is. Wij denken vanuit de klant en voeren overleg over de tariefstelling. Aan ‘productpoepen’ doen we niet.”

Money for Value bestaat uit een vierkoppig team. Maurice Vranken: “Samen hebben we ruim tachtig jaar ervaring op financieel, operationeel en commercieel gebied, waarbij we elkaar aanvullen in kennis en vaardigheden.” Ralph Meijs: “We zijn een onafhankelijke vraagbaak voor ondernemers. Persoonlijk contact staat voorop, want alleen dan krijg je een goed inzicht in een bedrijf.” Hij geeft een voorbeeld: “Een middelgroot familiebedrijf had mij ingehuurd om de taken en functies binnen het management te optimaliseren. Daarbij moest ik rekening houden met allerlei belangen en gevoeligheden die er in dit bedrijf speelden. Dan moet je wel een vertrouwelijke band opbouwen. De volgende stap was om de onderneming toekomstbestendig te maken. Vervolgens deed zich ook nog de gelegenheid voor om een branchegenoot over te nemen. Als je dicht bij de klant zit, ben je extra alert op dergelijke nieuwe kansen en ontwikkelingen.” In een mum van tijd had hij er een taak bij, de regie en begeleiding van de overname.Ook Maurice Vranken heeft gemerkt dat een opdracht zich in de praktijk gemakkelijk kan verbreden. Dat heeft volgens hem alles te maken met de signaalfunctie die een adviseur kan hebben en met de positieve uitwerking van aandacht. “Eind 2010 raakte ik als adviseur betrokken bij een snel groeiende privékliniek, met vestigingen in Amsterdam en Maastricht. Dankzij een unieke techniek en goede marketing was het aantal klanten enorm gestegen. De interne organisatie moest meegroeien met de omzet. Ik probeerde het bedrijf daarin te begeleiden door de financiële structuur in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. Met een toename van het personeel ontstond er vanzelf ook behoefte aan HRM. Toen ik er wegging was het aantal fulltime medewerkers verdubbeld naar dertig.”

Wie naar de klant luistert, kweekt vertrouwen, vinden beiden. Maar levert de dienstverlening van Money for Value inderdaad ook geld op voor ondernemers? Meijs: “Zeker. Ondernemers zijn gefocust op hun kernactiviteiten. Ze kunnen zo met hun vak bezig zijn, dat de bedrijfsvoering naar de tweede plaats verschuift. De waarde van de onderneming komt dan niet meer optimaal tot zijn recht. Wij openen de ogen van de ondernemer en zorgen uiteindelijk voor waardevermeerdering.” “Dat ‘money’ moet je niet heel letterlijk nemen”, merkt Maurice Vranken op. “Tijdens een coachingtraject kun je bijvoorbeeld verborgen talenten ontdekken bij managers en medewerkers. Ook dat bevordert de kwaliteit van een bedrijf. Klanten van Money for Value krijgen dus tevens waar voor hun geld.”