Interim management

“De kennis en ervaring van Money for Value in huis”
Het is mogelijk de kennis en ervaring van Money for Value tijdelijk "in huis" te krijgen, wij nemen dan voor een beperkte periode de financiële, operationele en/of commerciële managementfunctie binnen uw bedrijf waar. Dit kan voortkomen uit een eerder advies van Money for Value, op verzoek van de klant zorgen wij dan ook voor de implementatie van dit advies. Het kan ook losstaande projecten betreffen zoals:

  • Begeleiding bij grote investeringsprojecten
  • Herfinanciering trajecten
  • Herstructurering van het bedrijf (Asset en Liability Management)
  • Opbouw dan wel uitbouw van de organisatie binnen (groeiende) ondernemingen
  • Veranderingstrajecten
  • Tijdelijk waarnemen van de rol van financieel, operationeel en/of commercieel manager of directeur

Deze lijst is niet uitputtend, belangrijk is dat de kennis en expertise van Money for Value iets toevoegt aan de kennis en kunde die reeds bij u aanwezig is. Ook tijdelijke capaciteitsproblemen kunnen een motivatie zijn om Money for Value Interim in te schakelen.

Afhankelijk van het project werken wij op uurbasis dan wel op basis van een fixed fee, voor aanvang van het project definiëren wij samen met de klant de specifieke opdracht en stellen een tijdspad vast waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd. Doen zich wijzigingen voor in deze planning dan wordt dit direct door Money for Value geconstateerd en gerapporteerd zodat de opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan.