Financieel Management

“Goed financieel management kijkt vooruit en niet achteruit”
Money for Value is gespecialiseerd in de vertaling van de strategische visie van de ondernemer naar de tactische en operationele uitvoering door de ondernemer en/of zijn personeel. Dit specialisme vindt onder andere zijn vertaalslag in de dienstverlening op het gebied van business planning maar ook in adviezen op het gebied van puur financieel management.

De succesvolle realisatie van een goed business plan wordt mogelijk gemaakt door een adequaat management control systeem. Naarmate een onderneming groeit wordt de financiële bestuurbaarheid steeds lastiger.

Money for Value helpt de ondernemer/onderneming om het management controlsysteem aan te passen aan de eisen die de omvang van de organisatie stelt. Onze visie is dat hierbij veel aandacht besteed moet worden aan de menselijke factor binnen de organisatie, zitten de juiste mensen op de juiste plaats en hebben zij de beschikking over de vereiste middelen (bevoegdheden en verantwoordelijkheden) om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Ook de structuur moet passen bij de omvang van de organisatie en de verandering die hier door groei in kan optreden. Zitten de mensen op de juiste plaats in een passende structuur dan moeten zij vervolgens over de informatie kunnen beschikken om te kunnen sturen op realisatie van de strategische doelen van de onderneming. Door een goed werkende planning en controlcyclus op te zetten helpt Money for Value de ondernemer bij het doorlopend monitoren van de realisatie van gestelde doelen.

Money for Value brengt advies uit over bovenstaande onderwerpen maar neemt, indien gewenst, ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan in de vorm van interim-opdrachten binnen de onderneming (zie interim-management). Tussenvorm is dat Money for Value de onderneming als coach begeleid bij de implementatie van de gegeven adviezen of op regelmatige basis spart met de ondernemer over de te nemen stappen (zie coaching).