Financiering

“Een passende financiering is de basis voor een gezond bedrijf”
Financiering is een essentieel onderdeel van ieder bedrijf en het is de voorwaarde voor realisatie van ieder business plan. De afgelopen jaren zijn er onder druk van de kredietcrisis diverse nieuwe financieringsvormen ontstaan. Door een gedegen financieringsplan dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de klant zorgt Money for Value voor een optimale financieringsstructuur.

Naast de vraag of er kwantitatief voldoende financiering aanwezig is, is immers ook de kwaliteit van de financiering een belangrijk issue. Een goede bij het bedrijf en haar activiteiten passende financiering is de basis voor een gezond bedrijf ! Money for Value kijkt bij de financiering van een plan dan ook verder dan alleen bancaire financiering, denk hierbij aan:

  • Subsidies en andere overheidssteun
  • Bancaire financiering
  • Crowd funding
  • Interne financiering uit de cash flow

Bovenstaande lijst is niet uitputtend, er zullen steeds weer nieuwe vormen van financiering bedacht worden om de realisatie van lucratieve businessplannen mogelijk te maken. Money for Value zoekt naar deze creatieve oplossingen om eventuele financieringsvraagstukken op maat op te lossen en zo de investeringsmogelijkheid of het business plan te realiseren.

Zowel het volume als ook de samenstelling van de financiering van een onderneming of plan vloeit volgens Money for Value altijd voort uit, en is onderdeel van, een gedegen business plan (zie business planning).