Hair Science Institute BV


Coen Gho: “Maurice Vranken heeft ons als bedrijf geholpen om succesvol door verschillende groeifases heen te komen. Maurice heeft ons inzicht verschaft in de financiële situatie en heeft tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de financiële structuur en de mensen binnen onze organisatie”

Hair Science Institute BV is een kliniek die nieuwe behandelingsmethoden en technieken ontwikkeld op het gebied van haar restoratie. HaarStamcel transplantatie, ook wel de “HASCI” methode genoemd, is de laatste ontwikkeling van Hair Science Institute, Directeur en eigenaar is Coen Gho die ook de uitvinder van de HaarStamcel transplantatie is (HST). Opgericht in 2005 heeft Hair Science Institute in de afgelopen 11 jaar een sterke groei doorgemaakt van starter op één locatie in Nederland naar een internationaal opererend bedrijf met duizenden tevreden klanten. Voor meer informatie: www.hasci.com

Opdracht Money for Value

Money for Value is eind 2010 als adviseur bij Hair Science Institute betrokken geraakt. Het bedrijf had op dat moment de eerste startfase achter de rug, was inmiddels succesvol actief op twee locaties in Nederland (Maastricht en Amsterdam) en groeide snel. Commercieel een succes werd het bedrijf geconfronteerd met groeistuipen en de behoefte om de interne organisatie mee te laten groeien met de omzet. Money for Value werd gevraagd een analyse te maken van de IST-situatie en de te nemen stappen te benoemen en adviseren.De opdracht is uitgevoerd in drie fases.Focus in de eerste fase lag op het versterken van de financieel management binnen de organisatie en opzet van management rapportages om directie in control te houden over de groeiende organisatie. Gelijktijdig opzet van salarisstructuur inclusief bonussysteem, verbeteren van de personeelsadministratie en de beoordelingscyclus.

In de tweede fase is Money for Value gevraagd om in een in-house rol eerst als interim controller later als interim CFO verantwoordelijkheid te nemen voor de eerder uitgebrachte adviezen en de interne organisatie verder door te ontwikkelen. In de loop van deze tweede fase heeft Money for Value ook de aansturing van de twee klinieken in Nederland voor haar rekening genomen als operationeel manager.

De derde fase bestond uit een herstructurering wat betreft eigendomsverhoudingen, waarbij Money for Value werd gevraagd om de herstructurering in de rol van financieel directeur vorm te geven en te begeleiden.