Omnibuzz


Quote Guido Vreuls: “Maurice heeft ons in eerste instantie geholpen de continuïteit binnen onze financiële organisatie te waarborgen. Vervolgens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de schaalvergroting van onze organisatie, met name door ons in control te houden en ons van advies te dienen bij de vele, diverse onderwerpen die de afgelopen periode aan de orde zijn geweest. Wij ervaren Maurice hierbij als een betrokken, deskundig en no-nonsense adviseur.


Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in Limburg (exclusief de gemeente Mook en Middelaar). Voor deze 32 gemeenten organiseert Omnibuzz het doelgroepenvervoer in het kader van de WMO.

omnibuzz

Opdracht Money for Value
In April 2014 is Money for Value bij Omnibuzz gestart met de interim invulling van de financiële beleidsfunctie in verband met de ziekte van een werknemer. Tot de taken behoorden met name het vorm geven van de planning en control cyclus (begroting, rapportages en jaarrekening), financiële informatievoorziening, advisering van directie en bestuur en leiding geven aan c.q. coachen van de financieel medewerkers. Daarnaast is specifiek vorm gegeven aan de actualisatie van het risico management van Omnibuzz. In vervolg op deze opdracht is Money for Value ook betrokken geweest bij het verkrijgen van de opdracht van 32 Limburgse gemeenten om namens hun de aanbesteding van het doelgroepenvervoer WMO uit te voeren en vervolgens ook de regie te nemen over dit vervoer. De keuze voor Omnibuzz is gemaakt op basis van een bedrijfsplan waaraan Money for Value een bijdrage heeft geleverd als adviseur. Naar aanleiding van het goedgekeurde bedrijfsplan draagt Money for Value actief bij aan de inrichting van de nieuwe financiële organisatie door het leveren van advies en ondersteuning.